Industrials

Molls de càrrega 

Les millors solucions de molls de càrrega del mercat

Sistema instal·lat exclusivament en aquelles empreses que tenen entrada de descàrrega de camions directament a la nau, intentant evitar al màxim les obertures de la nau a l’exterior, per evitar entrada d’aire, insectes, contaminació atmosfèrica, etc.

S’aprovisiona l’entrada del camió a la nau amb diferents sistemes: Abric, rampa, accessoris de seguretat, etc.

Sistema que adapta l’entrada de la descàrrega a les característiques del camió.

Carecterístiques generals

  • L’abric de càrrega proporciona aïllament per evitar al màxim la contaminació de la planta, modelant-se a cada tipus de camió. Hi ha diferents tipus d’abric, el retràctil, apte per la gran majoria de camions, i l’inflable, destinat a llocs on es necessita màxim aïllament, acoplant-se a l’estructura del camió.
  • La rampa hidraulica gradua la seva alçada i distància fins al camió per evitar desnivells i poder accedir amb vehicles de càrrega i descàrrega fàcilment.
  • Diferents models disponibles segons necessitat de cada moll.
  • Accessoris adaptables a cada moll de càrrega i segons necessitats del lloc, com per exemple, falques per les rodes dels camions, topalls de seguretat, guies, etc.

Carecterístiques tècniques

  • Estalvi energètic amb els abrics de càrrega.
  • Estructura robusta del abrics i lones resistent als frecs del camió.
  • Rampa fabricada en acer lacat.
  • Sistema automàtic a la rampa mitjançant mecanisme hidràulic de gran durabilitat.
  • Sistemes de seguretat varis segons normativa CE.

Exemples d’ús