Residencials

Portes Corredisses

Les millors solucions de portes corredisses del mercat

Porta principalment escollida com a porta de tancament perimetral de finca, encara que també es pot instal·lar com a tancament de garatge residencial si l’arquitectura del lloc ho permet. El seu sistema d’obertura lateral la fa molt bona en manteniment i compatible en qualitat preu, i encara més quan va automatitzada.

Sistema d’obertura corredís, ja sigui per guia inferior, suspesa per la part superior, mitjançant coixinets, etc. Deixant un gran ventall de possibilitats d’obertura.

Pot ser tota de ferro galvanitzat, alumini o folrada de diferents materials segons gust del client.

La gran quantitat de combinacions en l’acabat de la porta la fan una porta molt personalitzada.

Possibilitat de fabricar-la  adaptant-la a l’arquitectura del lloc on va instal·lada, poden recollir una sola fulla a un lateral, dues o més fulles al mateix lateral, dues o més fulles frontalment o varies fulles fent corba.

Sistemes amb guies inferiors, superiors o sense guies per facilitar les irregularitats del terra.

Carecterístiques generals

 • Diversos percentatges de resistència a la corrosió depenent del material escollit.
 • Suavitat de funcionament i silenciosa.
 • Cost de manteniment reduït.
 • Fàcil obertura manual.
 • Dissenyada segons necessitats i per tots els gustos i estils.
 • No envaeix la calçada exterior ni interior.
 • Vallat i porta de vianants disponible amb els mateixos materials.
 • Gran durabilitat a la intempèrie.

Carecterístiques tècniques

 • Estructura i folrat de ferro galvanitzat en fred o calent o d’alumini soldat o corten.
 • Totalment personalitzable en colors i textures.
 • Vàries possibilitats d’obertura: 

Lliscament mitjançant guia inferior de ferro ancorada amb obra o atornillada, rodes inferiors d’acer galvanitzat i pont de subjecció amb corrons de niló.

Sospesada per guia superior, deixant la part inferior lliure d’obstacles.

-Sistema telescòpic, oferint la possibilitat de dividir la porta en vàries fulles que obren i tanquen sincronitzadament corredisses cap a un o dos laterals.

-Sistema de farratges per moure la porta en corba per llocs on falta espai per córrer en linia recta.

-Sistema autoportant sense guia inferior ni superior, suspesa mitjançant coixinets. Instal·lada en llocs específics.

 

 • Sistemes de seguretat varis segons normativa CE 13241-1:2004+A2:2017.

Acabats

Àmplia gamma de models amb varietat d’acabats.

Opció d’alumini soldat amb diversos acabats, lama cega de 100, de 200, lama veneciana…

Opció de ferro galvanitzat amb infinits dissenys presentats per nosaltres o el disseny que vostè ens porti.

Gran varietat de combinacions de xapes, cegues, microperforades, barrots de ferro, de ferro forjat…

Opció Marc de ferro amb acabat de panell sandwich: presentat amb diferents tipus de superfícies, llis acanalat, multi acanalat, quarteró, estuco, etc. Colors a triar. Imitació fusta, 100% fusta, decking, etc.

Pot anar aprovisionada de visors, bústia, pany amb clau, etc.

Possibilitat d’incorporar porta per vianants.

Automatització

Diferents models de motors depenent de les mides i pes de la porta.

Varietat d’accessoris a incorporar a l’automatisme com llum annexa, polsador, selector de clau mitjançant targeta, teclat numèric, obertura mitjançant app mòbil, semàfor, control d’accés, bateries, panells solars, etc.

Exemples d’ús