Política de Privacitat

 

0. OBJECTE I ACCEPTACIÓ

El present avís legal regula l’ús del lloc Web www.puertasluz.com (en endavant, la Web), del qual n’és titular FABRICADOS LA SELVA PUERTAS LUZ, S.L. (en endavant, EL PROPIETARI DE LA Web).

La navegació pel lloc Web d’EL PROPIETARI DE LA Web atribueix la condició d’usuari del mateix i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal, que poden sofrir modificacions.
L’usuari s’obliga a fer un ús correcte del lloc Web de conformitat a les lleis, la bona fe, l’ordre públic, els usos del tràfic i el present Avís Legal. L’usuari respondrà front al PROPIETARI DE LA Web o front a tercers, de qualsevols danys i perjudicis que
poguessin causar-se com a conseqüència de l’incompliment de la citada obligació.

1. IDENTIFICACIÓ I COMUNICACIONS

EL PROPIETARI DE LA Web, en compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, l’informa de que:

La seva denominació social es: FABRICADOS LA SELVA PUERTAS LUZ, S.L.
El seu CIF es: B- 43457282
El seu domicili social esta a: CARRER ENERGIA, NAU 4, POL. IND. LA DRECERA
43470 LA SELVA DEL CAMP (TARRAGONA)
Inscripció Registral: Registre Mercantil de Tarragona, Tomo 1170, Folio 80, full T12339 Inscripció 1ª.
Per comunicar-se amb nosaltres, posem a la seva disposició diferents mitjans de contacte que detallem a continuació:
Telèfon: 977844621
Mail: info@puertasluz.com
Totes les notificacions i comunicacions entre els usuaris i EL PROPIETARI DE LA Web es consideraran eficaces, a tots els efectes, quan es realitzin a través de correu postal o qualsevol altre mitjà dels detallats anteriorment.

2. CONDICIONS D’ACCÉS I UTILITZACIÓ

El lloc Web i els seus serveis son d’accés lliure i gratuït, no obstant, EL PROPIETARI DE LA Web condiciona la utilització d’alguns dels serveis oferts en la seva Web a la prèvia complementació del corresponent formulari.
L’usuari garanteix l’autenticitat i actualitat de totes aquelles dades que comuniqui al PROPIETARI DE LA Web i serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi.
L’usuari es compromet expressament a fer un ús adequat dels continguts i serveis del PROPIETARI DE LA Web i a no emprar-los per, entre altres:
a) Difondre continguts delictius, violents, pornogràfics, racistes, xenòfob, ofensius, d’apologia del terrorisme o en general, contraris a la llei o a l’ordre públic.
b) Introduir en la ret virus informàtics o realitzar actuacions susceptibles d’alterar, espatllar, interrompre o generar errors o anys en els documents electrònics, dades o sistemes físics i lògics del PROPIETARI DE LA Web o de terceres persones; així com obstaculitzar l’accés d’altres usuaris al lloc Web i als seus serveis mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals EL PROPIETARI DE LA Web presta els seus serveis.
c) Intentar accedir als comptes de correu electrònic d’altres usuaris o a àrees restringides dels sistemes informàtics del PROPIETARI DE LA Web o de tercers i extraure informació.
d) Vulnerar els drets de propietat intel·lectual o industrial, així com violar la confidencialitat de la informació del PROPIETARI DE LA Web o de tercers.
e) Suplantar la identitat d’un altre usuari, de les administracions públiques o d’un tercer.
f) Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra forma comunicar públicament, transformar o modificar els continguts, a menys que es compti amb l’autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès.
g) Recaptar dades amb finalitat publicitària i de remetre publicitat de qualsevol classe i comunicacions amb finalitats de venda o unes altres de naturalesa comercial sense que intervingui la seva prèvia sol·licitud o consentiment.

Tots els continguts del lloc web, com a textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, així com el seu disseny gràfic i codis font, constitueixen una obra la propietat de la qual pertany al PROPIETARI DE LA Web, sense que puguin entendre’s cedits a l’usuari cap dels drets d’explotació sobre els mateixos més enllà de l’estrictament necessari per al correcte ús de la Web.

En definitiva, els usuaris que accedeixin a aquest lloc web poden visualitzar els continguts i efectuar, si escau, còpies privades autoritzades sempre que els elements reproduïts no siguin cedits posteriorment a tercers, ni s’instal·lin a servidors connectats a
xarxes, ni siguin objecte de cap tipus d’explotació.

Així mateix, totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen en el lloc web són propietat del PROPIETARI DE LA Web, sense que pugui entendre’s que l’ús o accés al mateix atribueixi a l’usuari dret algun sobre els mateixos.

La distribució, modificació, cessió o comunicació pública dels continguts i qualsevol altre acte que no hagi estat expressament autoritzat pel titular dels drets d’explotació queden prohibides.
L’establiment d’un hiperenllaç no implica en cap cas l’existència de relacions entre EL PROPIETARI DE LA Web i el propietari del lloc web en la qual s’estableixi, ni l’acceptació i aprovació per part del PROPIETARI DE LA Web dels seus continguts o serveis. Aquelles persones que es proposin establir un hiperenllaç prèviament hauran de sol·licitar autorització per escrit al PROPIETARI DE LA Web. En tot cas, el hiperenllaç únicament permetrà l’accés a la home-page o pàgina d’inici del nostre lloc web, així mateix haurà d’abstenir-se de realitzar manifestacions o indicacions falses, inexactes o incorrectes sobre EL PROPIETARI DE LA Web, o incloure continguts il·lícits,
contraris als bons costums i a l’ordre públic.
EL PROPIETARI DE LA Web no es responsabilitza de l’ús que cada usuari li doni als materials posats a disposició en aquest lloc web ni de les actuacions que realitzi sobre la base dels mateixos.

 

3. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I DE RESPONSABILITAT

 

El contingut del present lloc web és de caràcter general i té una finalitat merament informativa, sense que es garanteixi plenament l’accés a tots els continguts, ni la seva exhaustivitat, correcció, vigència o actualitat, ni la seva idoneïtat o EL PROPIETARI
DE LA Web exclou, fins a on permet l’ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa derivats de:
a) La impossibilitat d’accés al lloc web o la falta de veracitat, exactitud, exhaustivitat i/o actualitat dels continguts, així com l’existència de vicis i defectes de tota classe dels continguts transmesos, difosos, emmagatzemats, posats a disposició als quals s’hagi accedit a través del lloc web o dels serveis que s’ofereixen.
b) La presència de virus o d’altres elements en els continguts que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics, documents electrònics o dades dels usuaris.
c) L’incompliment de les lleis, la bona fe, l’ordre públic, els usos del tràfic i el present avís legal com a conseqüència de l’ús incorrecte del lloc web. En particular, i a manera exemplificatiu, EL PROPIETARI DE LA Web no es fa responsable de les actuacions de tercers que vulnerin drets de propietat intel·lectual i industrial, secrets empresarials, drets a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, així com la normativa en matèria de competència deslleial i publicitat il·lícita.

Així mateix, EL PROPIETARI DE LA Web declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació que es trobi fos d’aquesta Web i no sigui gestionada directament pel nostre webmaster. La funció dels links que apareixen en aquesta Web és exclusivament la d’informar a l’usuari sobre l’existència d’altres fonts susceptibles d’ampliar els continguts que ofereix aquest lloc web. EL PROPIETARI DE LA Web no garanteix ni es responsabilitza del funcionament o accessibilitat dels llocs enllaçats; ni suggereix, convida o recomana la visita als
mateixos, per la qual cosa tampoc serà responsable del resultat obtingut. EL PROPIETARI DE LA Web no es responsabilitza de l’establiment de hipervínculs per part de tercers.

4. POLÍTICA DE PRIVACITAT

Quan precisem obtenir informació per la seva banda, sempre li sol·licitarem que ens la proporcioni voluntàriament de forma expressa. Les dades recaptades a través dels formularis de recollida de dades del lloc web o altres vies seran incorporats a un fitxer
de dades de caràcter personal degudament inscrit en el Registre General de Protecció de Dades de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, del com és responsable EL PROPIETARI DE LA Web. Aquesta entitat tractarà les dades de forma confidencial i exclusivament amb la finalitat d’oferir els serveis sol·licitats, amb totes les garanties legals i de seguretat que imposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre i la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic.

EL PROPIETARI DE LA Web es compromet a no cedir, vendre, ni compartir les dades amb tercers sense la seva aprovació expressa.
Així mateix, FABRICATS LA SELVA PORTES LUZ, S.L. cancel·larà o rectificarà les dades quan resultin inexactes, incomplets o hagin eixat de ser necessaris o pertinents per a la seva finalitat, de conformitat amb el previst en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

L’usuari podrà revocar el consentiment prestat i exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-se a aquest efecte al domicili social de FABRICATS LA SELVA PORTES LUZ, S.L. situat en CARRER ENERGIA NAU 4, POL. IND. LA DRECERA 43470 LA SELVA DEL CAMP (TARRAGONA), identificant-se degudament i indicant de forma visible el concret dret que s’exerceix.

EL PROPIETARI DE LA Web adopta els nivells de seguretat corresponents requerits per la citada Llei Orgànica 15/1999 i altra normativa aplicable. No obstant això, no assumeix cap responsabilitat pels danys i perjudicis derivats d’alteracions que tercers poden causar en els sistemes informàtics, documents electrònics o fitxers de l’usuari.
EL PROPIETARI DE LA Web podrà utilitzar cookies durant la prestació de serveis del lloc web. Les cookies són fitxers físics d’informació personal allotjats en el propi terminal de l’usuari. L’usuari té la possibilitat de configurar el seu programa navegador
de manera que s’impedeixi la creació d’arxius cookie o s’adverteixi de la mateixa.

Si opta a abandonar el nostre lloc web a través d’enllaços a llocs web no pertanyents a la nostra entitat, EL PROPIETARI DE LA Web no es farà responsable de les polítiques de privadesa d’aquests llocs web ni de les cookies que aquests puguin emmagatzemar en l’ordinador de l’usuari.

La nostra política pel que fa al correu electrònic se centra a remetre únicament comunicacions que vostè hagi sol·licitat rebre.
Si prefereix no rebre aquests missatges per correu electrònic li oferirem a través dels mateixos la possibilitat d’exercir el seu dret de cancel·lació i renúncia a la recepció d’aquests missatges, de conformitat amb el que es disposa en el Títol III, article 22 de la
Llei 34/2002 de Serveis per a la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic.

5. PROCEDIMENT EN CAS DE REALITZACIÓ D’ACTIVITATS DE CARÀCTER IL·LÍCIT

En el cas que qualsevol usuari o un tercer consideri que existeixen fets o circumstàncies que revelin el caràcter il·lícit de la utilització de qualsevol contingut i/o de la realització de qualsevol activitat a les pàgines Web incloses o accessibles a través del lloc web,
haurà d’enviar una notificació al PROPIETARI DE LA Web identificant-se degudament, especificant les suposades infraccions i declarant expressament i sota la seva responsabilitat que la informació proporcionada en la notificació és exacta.

Per a tota qüestió litigiosa que incumbeixi al lloc web del PROPIETARI DE LA Web,serà aplicable la legislació espanyola, sent competents els Jutjats i Tribunals de TARRAGONA (Espanya).

5. PUBLICACIONS

La informació administrativa facilitada a través del lloc web no substitueix la publicitat
legal de les lleis, normatives, plans, disposicions generals i actes que hagin de ser
publicats formalment als diaris oficials de les administracions públiques, que
constitueixen l’únic instrument que dóna fe de la seva autenticitat i contingut. La
informació disponible en aquest lloc web ha d’entendre’s com una guia sense propòsit de
validesa legal.