Industrials

Portes  Tallafocs

Les millors solucions de portes tallafocs del mercat

Porta d’ús industrial, generalment instal·lada per estar oberta permanentment i només accionar-la automàticament en cas d’incendi.

Carecterístiques generals

  • El tipus d’obertura dependrà de les necessitats de cada espai a protegir i de les característiques tècniques del lloc. Poden ser batents peatonals, corredisses, guillotina, basculant, enrotllable, seccional, cortina, etc.
  • Fabricades a mida segons cada lloc.
  • Poden ser de maniobra manual, o automàtica.

Carecterístiques tècniques

  • Resistència al foc EI60, EI90, EI120, EI240.
  • Panells d’acer galvanitzat en ambdós laterals y reomplerts amb material ignífug.
  • Juntes intumescents en tot el perímetre de la porta.
  • Accionament mitjançant electroimant connectat al sistema d’incendis o fusible tèrmic.
  • Amortidors d’impacte per suavitzar els tancaments d’emergència.
  • Sistemes de seguretat varis segons normativa CE.
  • Sistemes de seguretat varis segons normativa CE.

 

 

Exemples d’ús