LA TEVA PORTA

COM ESCOLLIR LA PORTA DE CASA TEVA:

PRIMER PAS: ESCOLLIR EL TIPUS D'APERTURA

APERTURA SECCIONAL

// Apertura vertical seguint el sostre.
// Permet aprofitar l’espai interior del garatge al 100%.
// No obstaculitza l’exterior.
// Requereix una llinda dintell superior de 10 a 20cm
// Requereix uns 7cm laterals per les guies.
// Guies de la porta ancorades a la part superior del sostre.

VISTA LATERAL

 

APERTURA BASCULANT DE CONTRAPESOS:

// Apertura per doblec a la part de les frontisses unió entre les dues fulles obra cap a l’interior del garatge.
// Fulla inferior obra obstaculitzant l’exterior.
// Requereix uns 10 cm de dintell superior i 40 en cas de ser automatitzada.
// Requereix espais laterals pel sistema de contrapesos.

VISTA LATERAL

 

APERTURA CORREDERA:

Apertura lateral aprofitant l’espai interior al 100%.
// No obstaculitza l’exterior.
// Requereix espai lateral de la mateixa amplada de la porta per l’apertura.
// Guia inferior fixada a terra.
// Versions en dues fulles segons la distribució de l’espai disponible.

VISTA LATERAL

 

APERTURA ABATIBLE:

// Apertura abatible generalment cap a l’interior
deixant lliure l’espai exterior.
// Obstaculitza l’exterior un espai igual a la/les
fulla/es de la porta.
// No requereix espai als laterals.
// Si es fa de dues fulles o més es redueix
l’espai obstaculitzat exteri.

VISTA LATERAL

 

APERTURA ENROTLLABLE:

// Apertura vertical enrotllant la mateixa sobre un
eix a la part superior.
// Requereix uns 40cm de dintell a la part superior.
// No obstaculitza gens l’exterior i aprofita el
100% de l’interior.
// Requereix uns 7 cm als laterals per l’anclatge
de les guies verticals.

VISTA LATERAL

LA TEVA PORTA Consells de com escollir la teva porta
NEWSLETTER Vols rebre informació sobre els nostres productes, promocions, novetats...?
Inscriu-te al nostre newsletter
MANUALS DE MANTENIMENT Descobreix amb uns segons com funcionen les nostres portes